Priser

Periode

Hovedhus

Eiendom

Lørdag - Lørdag

inntil 8 personer

Inntil 12 personer

            uke  i måned

Anneks avstengt

Anneks åpent
Mai, Oktober, Jul & Påske

-

2150

Juni & September

-

2400

Juli & August


Ukespris, resten av året

-


1300

3250


1750

Fra Påske til November, samt jul og nyttår, foretrekker vi lørdag-lørdag opphold, minimum én uke. Resten av året er ankomst- og avreise-dag fleksibel, minimum 5 dager (5/7 x ukesprisen).

Betingelser:


Inkludert:

  • Støm og gass
  • Vasking før og etter oppholdet
  • Wifi
  • Sengetøy og håndklær (ikke til strand-/basseng-spa-bruk)
  • En sekk med ved pr. uke til sauna/pizza-ovn/peiser


Rabatt, "Last Minute":

25 % når mindre enn 4 uker til oppholdets start


Rabatt, langtid (gjelder ikke mellom Påske og November):

14 dager: 10%     15-21 dager: 15%     Mer enn 21 dager: 20%